W dniu 16.12.2021 roku odbyło się spotkanie o charakterze prewencyjnym z uczniami szkoły podstawowej nr 5 w Słupsku

W dniu 16.12.2021 roku na prośbę Dyrektora szkoły podstawowej nr 5 w Słupsku odbyło się spotkanie o charakterze prewencyjnym adresowane do uczniów klas 7 w ramach zapobiegania cyberprzemocy wśród młodzieży szkolnej. Wspólnie z funkcjonariuszami Szkoły Policji w Słupsku przeprowadzone zostały zajęcia uświadamiające konsekwencje popełniania czynów zabroniony przez młodzież szkolną. Przekazano uczniom informację o odpowiedzialności za złamanie przepisów prawa, także w tak młodym wieku oraz jakie czyny podlegają takiej odpowiedzialności. W trakcie rozmowy podkreślono potrzebę podejmowania odpowiednich decyzji, wyborów życiowych.

 

Tekst: Artur Rajkowski

Zdjęcia: Szkoła Policji

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej