Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku ppłk Grzegorz Kowalik podpisał porozumienie z Zespołem Szkół Mundurowych w Słupsku, który reprezentował dyrektora tej placówki dr Wiesława Lesner dotyczące organizacji i współpracy w zakresie szkolenia uczniów.

Porozumienie zakłada wyposażenie uczniów Zespołu Szkół Mundurowych w niezbędny zakres wiedzy oraz przekazania im doświadczeń wynikających z realizacji zadań służbowych w jednostkach penitencjarnych Służby Więziennej. Uczniowie będą mieli okazję brać czynny udział w wykładach i zajęciach prowadzonych przez funkcjonariuszy SW, uczestniczyć w spotkaniach, prezentacjach, wizytacjach, które będą organizowane na terenie Aresztu Śledczego w Słupsku. Mamy nadzieje, że absolwenci Zespołu Szkół Mundurowych dzięki podjętej współpracy w nieodległej przyszłości zasilą licznie szeregi słupskiego aresztu.


 


 

Tekst i zdjęcia: Artur Rajkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej