Aktualne zasady udzielania widzeń na terenie Oddziału Zewnętrznego w Ustce

1. Widzenia odbywają się w sali widzeń: w drugą środę każdego miesiąca, trzecią i czwartą sobotę każdego miesiąca oraz w pierwszą niedzielę każdego miesiąca, a także w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, z zastrzeżeniem treści pkt 2. Zgłoszenia od osób odwiedzających przyjmowane są w dniu widzeń do godziny 14:00, a w środę do godziny13:30.

2. Nie udziela się widzeń w drugi dzień świat Bożego Narodzenia, w drugi dzień świąt Wielkanocnych, Zielone Świątki oraz 1 i 6 stycznia, 1 i 3 maja, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada.

3. Widzenia odbywają się w sali widzeń w budynku administracji.

4. Wykorzystanie dłuższych lub dodatkowych widzeń oraz zgody na połączenie widzeń realizowane będzie tylko w przypadku realnych możliwości umieszczenia osób odwiedzających w sali widzeń i czasu pozostałego do zakończenia udzielania widzeń. Informację w tej sprawie zgłasza się prowadzącemu widzenia przy rozpoczęciu widzenia. Decyzję w powyższej kwestii podejmuje funkcjonariusz odpowiedzialny za realizację widzeń.

5. O rozmieszeniu osadzonych i osób odwiedzających w sali widzeń decyduje funkcjonariusz prowadzący widzenia.

6. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby odwiedzające poddawane są kontroli przy użyciu dostępnych środków technicznych a w uzasadnionych przypadkach kontroli osobistej. Przed udzieleniem widzenia osoby odwiedzające zobowiązane są zdeponować rzeczy osobiste w przeznaczonych do tego szafkach. Osoby odwiedzające mogą wnieść do sali widzeń wyłącznie pieniądze bez portfela.

7. Widzenia w pierwszej kolejności udzielane są kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu oraz osobom powyżej 75 roku życia.

8. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych w kantynie przez odwiedzających, pozostałe z poczęstunku artykuły odwiedzający zabierają ze sobą.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej