Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

1. Począwszy od dnia 28 marca 2022 r. do dnia 3 kwietnia 2022 r., na terenie Aresztu Śledczego w Słupsku oraz Oddziału Zewnętrznego w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku, wprowadza się ograniczenie:

1) w udzielaniu przepustek polegające na wstrzymaniu udzielania przepustek za wyjątkiem przepustek dla osadzonych skierowanych do zatrudnienia poza terenem jednostki w systemie bez konwojenta oraz uczestniczących w zajęciach kulturalno-oświatowych,

w udzielaniu widzeń polegające na:

a) uczestnictwie w widzeniu maksymalnie trzech osób, tj. jednej osoby dorosłej oraz dwóch osób małoletnich lub dwóch osób dorosłych i jednej osoby małoletniej,

b) braku zgody na wykorzystanie przysługujących widzeń jednorazowo,

c) ograniczeniu czasu trwania widzenia do jednej godziny,

d) nie udzielanie widzeń w formie nagród i ulg,

e) zamknięciu kącików do zabaw dla dzieci,

f) stosowaniu przez osoby odsadzone i odwiedzające dezynfekcji rąk,

g) odmowie wstępu na teren jednostki osobom ubiegającym się o udzielenie widzenia, u których temperatura ciała wynosić będzie powyżej 38 stopni Celsjusza

 

2. Areszt Śledczy w Słupsku wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Ustce podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, w tym:

- wprowadzenie dodatkowych aparatów telefonicznych w oddziałach mieszkalnych,

- wydłużenie czasu korzystania z aparatu telefonicznego do 7 minut.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej