Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

I. Począwszy od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 7 lutego 2022 r., na terenie Aresztu Śledczego w Słupsku oraz Oddziału Zewnętrznego w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku, wprowadza się:

1. Wstrzymanie udzielania widzeń.

2. Ograniczenie:

1) w udzielaniu przepustek polegające na wstrzymaniu udzielania przepustek za wyjątkiem przepustek dla osadzonych skierowanych do zatrudnienia poza terenem jednostki w systemie bez konwojenta.

2) w odprawianiu nabożeństw i udzielaniu posług religijnych polegające na ograniczeniu liczby osób jednocześnie w nich uczestniczących zgodnie z zasadami określonymi w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem epidemii.

 

II. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

III. Ograniczenia, o których mowa w pkt.1 są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

IV. W przypadku osadzonych, którzy poddani będą kwarantannie lub stwierdzone zostanie zakażenie albo podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, dodatkowo wprowadza się wstrzymanie:

a) zatrudnienia poza terenem jednostki w systemie bez konwojenta;

b) udzielania przepustek;

c) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych;

d) udzielania widzeń;

e) udzielania spacerów;

f) dokonywania zakupów;

g) otrzymywania paczek;

h) korzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych.

 

V. Areszt Śledczy w Słupsku wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Ustce podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, w tym:

- wprowadzenie dodatkowych aparatów telefonicznych w oddziałach mieszkalnych,

- wydłużenie czasu korzystania z aparatu telefonicznego do 7 minut.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej