Ppłk Grzegorz Kowalik – Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku w dniu 20 września 2022 r. zawarł kolejną umowę o odpłatne zatrudnienie skazanych, którzy będą pracowali w ramach programu „Praca dla Więźniów”. W ramach podpisanej umowy z BALTIC GROUP Sp. cywilna 30 osadzanych rozpocznie pracę na plantacji choinek.

W ramach podpisanej umowy z BALTIC GROUP Sp. cywilna 30 osadzanych rozpocznie pracę na plantacji choinek.

Firma BALTIC GROUP Sp. cywilna to kolejny kontrahent, na rzecz którego osadzeni odbywający kare pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku będą świadczyli pracę.

Dzięki podpisanej nowej umowie, osadzeni mają możliwość korzystania z kolejnego oddziaływania penitencjarnego jakim jest zatrudnienie. Realizacja programu „Praca dla Więźniów”, to ważny element procesu readaptacji społecznej. Korzyści płynące z zatrudnienia dla osadzonych to m. in.:

  1. możliwość podjęcia pracy daje szanse przyuczenia do zawodu i późniejszej aktywizacji zawodowej w warunkach wolnościowych,
  2. zatrudnienie daje możliwości pozyskania środków finansowych przez osadzonych na własne potrzeby w sposób akceptowany społecznie, co może pozwolić na finansowe wsparcie rodziny oraz może stanowić źródło pokrycia kar pieniężnych, np. alimentów lub grzywny,
  3. kształtowanie poczucia przydatności, nabycia umiejętności współpracy w zespole, poczucia bycia docenianym przez innych.

Skazani będą zatrudnieni w charakterze pracownika fizycznego i do ich obowiązków należy m. in. koszenie upraw, sadzenie kolejnego drzewostanu, a także szeroko pojęte prace związane z zagospodarowaniem terenu.

 

Tekst: mjr Małgorzata Perzyna

Zdjęcia: mjr Artur Rajkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej