W Oddziale Zewnętrznym w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku odbyły się ćwiczenia ochronne pod kryptonimem „Cela 2021”.

Zadaniem postawionym przed ćwiczącymi funkcjonariuszami była likwidacja zagrożenia spowodowanego czynnym wystąpieniem osadzonych polegającego na odmowie opuszczenia celi mieszkalnej przy jednoczesnej groźbie dokonania podpalenia. Zaangażowanie funkcjonariusz oraz realizację wyznaczonych zadań należy ocenić na dobrym poziomie. Ćwiczenia był okazją do doskonalenia współpracy pomiędzy poszczególnymi działami służby oraz funkcjonariuszami GISW, Straży Pożarnej.

 

Tekst: Artur Rajkowski

Zdjęcia: Joanna Lewandowska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej