Zakończono roboty budowlane związane z remontem ogrodzenia zewnętrznego w Oddziale Zewnętrznym w Turawie.

Prace zostały przeprowadzone w celu poprawy stanu technicznego infrastruktury jednostki, co wpłynie bezpośrednio na zwiększenie jej bezpieczeństwa. W trakcie remontu wykonano cokół betonowy pomiędzy słupami ogrodzeniowymi, a także poprawiono mocowanie siatki ogrodzeniowej wygrodzenia zewnętrznego.

Zadanie zostało wykonane z budżetu Służby Więziennej, w ramach środków na realizację przedsięwzięcia nr 6 z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020. Jeszcze w tym roku w jednostce planuje się zrealizować szereg kolejnych zadań, które znacząco wpłyną na poprawę stanu technicznego infrastruktury, bezpieczeństwa jednostki oraz poprawią bilans energetyczny obiektów, a co za tym nastąpi, zmniejszenie ponoszonych obecnie kosztów finansowych ich utrzymania.

Tekst: chor. Janusz Zając
Zdjęcia: por. Jakub Graczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej