Funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Opolu i Oddziału Zewnętrznego w Turawie wraz ze skazanymi wspomagają sześcioletniego Wiktora, który ciężko choruje.

14 lutego br., przekazaliśmy zebrane w jednostce nakrętki. Zbiórka nakrętek na rzecz chłopca jest wpisana w stały harmonogram naszych działań. Mama Wiktora odebrała uzbierane nakrętki, serdecznie dziękując wszystkim osobom zaangażowanym w akcję za pamięć. Ich sprzedaż wspomoże dalsze leczenie chłopca.

Tekst: por. Jakub Graczyk
Zdjęcia: chor. Janusz Zając

Osoby chętne do pomocy Wiktorowi Kotowiczowi mogą przekazać 1% PODATKU  na numer KRS: 0000273196 oraz w rubryce podpisanej "cel szczegółowy" wpisać: WIKTOR KOTOWICZ 368

Aby przekazać DAROWIZNĘ w złotych polskich należy wpisać dane Stowarzyszenia:
Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji
ul. Samborska 15, 45-316 Opole
Plusbank 34 1680 1235 0000 3000 1461 2426
oraz wpisać w tytule przelewu WIKTOR KOTOWICZ 368

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej