Nadmierne spożywanie alkoholu jest jednym z głównych czynników kryminogennych. Wielu osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Opolu oraz Oddziale Zewnętrznym w Opolu i Oddziale Zewnętrznym w Turawie odbywa karę pozbawienia wolności za przestępstwa pod wpływem alkoholu.

Nie tylko pijani kierowcy

Są to nie tylko tzw. pijani kierowcy, ale też osoby stosujące przemoc wobec bliskich, dopuszczające się gwałtów, rozbojów, kradzieży, a także morderstw. Znaczna część z nich prawdopodobnie nigdy nie popełniłaby przestępstw, gdyby nie nadużywanie lub uzależnienie od alkoholu. Jedną z najistotniejszych form oddziaływań prowadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych jest profilaktyka uzależnień oraz ich terapia. Prowadzona przez wykwalifikowaną kadrę terapeutów, psychologów i wychowawców. Pod postacią terapii, grupowych i indywidualnych oddziaływań profilaktycznych. W więzieniach realizowane są m.in. różnorodne programy psychoedukacyjne
i profilaktyczne. Duży nacisk kładzie się na indywidualne motywowanie skazanych do podjęcia leczenia odwykowego lub też jego kontynuacji.

Wsparcie z zewnątrz

Niezwykle ważna w tym zakresie jest współpraca z miejscowymi wolnościowymi grupami AA, których przedstawiciele z wielkim zaangażowaniem niosą posłannictwo do naszych jednostek oraz wspólnie z osadzonymi realizują program 12 Kroków, pomagając im w drodze do trzeźwości. W Areszcie Śledczym w Opolu oraz podległych mu oddziałach zewnętrznych funkcjonują łącznie cztery grupy samopomocowe AA, które wspierają osadzonych w utrzymaniu abstynencji i zmianie swojego sposobu życia. Dzięki wspólnym staraniom przedstawicieli wolnościowych grup AA oraz kadry penitencjarnej, zarówno w samym Areszcie Śledczym w Opolu, jak i w oddziałach zewnętrznych w Opolu i Turawie regularnie, co najmniej raz w tygodniu, odbywają się mitingi dla uzależnionych skazanych. Mają one formę zamkniętą (tylko dla członków grupy) lub otwartą (dla wszystkich chętnych).   

Spotkania formą pomocy w walce z nałogiem

23 lipca br. w Oddziale Zewnętrznym w Opolu w ramach prowadzonych przez kadrę penitencjarną działań resocjalizacyjnych odbył się cotygodniowy otwarty miting grupy AA „Skała”. Spotkanie poprowadziła trzeźwa alkoholiczka, który dała osadzonym świadectwo. Przykład możliwości zmiany własnego życia na lepsze – trzeźwe i praworządne. Opowiedziała o swojej drodze do przemiany. O trudnościach oraz radościach. O wsparciu, jakie na tej wyboistej drodze nieśli jej przyjaciele z grupy AA. Tego typu mitingi odebrane są przez skazanych w nich uczestniczących jako interesujące i motywujące do dalszej wytężonej pracy i zaangażowania w realizację 12 Kroków AA oraz utrzymania trzeźwości po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Współpracujący z więzienną kadrą członkowie wolnościowych grup AA spotykają się także indywidualnie z poszczególnymi skazanymi, którzy postanowili przy ich wsparciu przejść całą drogę 12 Kroków, korzystając z doświadczenia swoich "sponsorów".  Ta forma pomocy w odzyskaniu i zachowaniu trzeźwości staje się coraz bardziej popularna wśród skazanych, a jej efekty są już widoczne. Byli skazani, a jednocześnie anonimowi alkoholicy, coraz częściej są włączani do realizacji procesu resocjalizacji, w celu niesienia posłannictwa do zakładów karnych, aby przez swój przykład pokazywać, że trzeźwość pomaga sprawnie i normalnie funkcjonować po opuszczeniu więzienia.

Ponad cztery dekady pomagania

Pamiętając, że w tym roku przypada 45 lecie powstania Wspólnoty AA w Polsce chcielibyśmy podziękować  współpracującym ze Służbą Więzienną przedstawicielom wolnościowych grup AA za zaangażowanie i wsparcie w pracy resocjalizacyjnej oraz uświadamianie skazanym, że powrót do społeczeństwa i właściwe w nim funkcjonowanie to życie zgodne z obowiązującymi normami prawnymi oraz życie wolne od alkoholu. Mamy nadzieję, że nasza współpraca nadal przynosić będzie wymierne i widoczne efekty. Dziękujemy również za zaproszenie na rocznicowy Zlot Wspólnoty AA, który odbędzie się 16 – 18 sierpnia br. w katowickim „Spodku”. Do zobaczenia.   

Tekst i zdjęcie: ppor. Dawid Makowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej