W dniach 18 - 22 grudnia br. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Turawie funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu uczestniczyli w szkoleniu z zakresu CTM (Combat Trauma Management), tj. udzielania pomocy medycznej w warunkach taktycznych.

Szkolenie przeprowadzone zostało przez firmę W.I.R-SOF-MED Center będącą wiodącym liderem na rynku polskim, odnośnie szkoleń medycyny pola walki. Program szkolenia obejmował postępowanie z poszkodowanym na polu walki w sytuacji przedłużającej się ewakuacji medycznej do 72 godzin. Kurs trwał 5 dni: 50 godzin zajęć, w tym treningi przeprowadzane w warunkach ograniczonej widoczności z limitowaną możliwością używania światła widzialnego (latarki).  

W trakcie szkolenia uczestniczący w nim funkcjonariusze mieli mozliwość poznawania oraz doskonalenia umiejętności ratowniczych w postaci:
• tamowania krwotoków za pomocą opasek uciskowych oraz tzw. junctional tourniquets
• tamowania krwotoków metodą „wound packing”
• udrażniania dróg oddechowych, w tym zaawansowane metody LT-D, i-gel,
• zapobiegania hipotermii,
• wentylacji pacjenta za pomocą worka samorozprężalnego,
• resuscytacji płynowej pacjentów wstrząsowych oraz poparzonych,
• zakładania dostępu dożylnego z wykorzystaniem fantoma oraz dla operatorów sił specjalnych na sobie
• opieki nad poszkodowanym przy przedłużającej się ewakuacji,
• unieruchamiania złamań,
• wzywania środków ewakuacji medycznej 9 line medevac request,
Kurs CTM jest bardzo wymagający a uczestniczący  w nim funkcjonariusze codziennie codiennie poddawani byli procedurze egzaminacyjnej: pisemnej i praktycznej.

Tekst: por. Maciej Bereśniewicz, st. szer. Dawid Makowski
Zdjęcia por. Jakub Graczyk

Galeria zdjęć

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej