W dniach 3-4 października w Oddziale Zewnętrznym w Turawie odbył się kurs dowódców zmian z obsługi zespołów prądotwórczych stanowiących awaryjne źródło energii w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Szkolenie obejmowało część dydaktyczną oraz egzamin kwalifikacyjny. W ramach kursu omówione zostały zasady dostarczania prądu elektrycznego wraz z jego parametrami i wielkościami, zasady budowy i działania zespołów prądotwórczych oraz ich eksploatacja. Postępowanie w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia. W ramach kursu szkolenia zapoznali się także z podstawowymi zasadami BHP, udzielania pierwszej pomocy oraz profilaktyki przeciwpożarowej. Uczestnicy kursu uzyskali uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi zespołów prądotwórczych.

Tekst i zdjęcia: por. Jakub Graczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej