Na przełomie czerwca i lipca w Oddziale Zewnętrznym w Turawie zrealizowano kolejną edycję programu readaptacji społecznej skazanych z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków pt. "Lepiej być wolnym...".

Do programu zakwalifikowane zostały skazane kobiety, które przejawiały skłonność do nadużywania alkoholu bądź stosowania środków odurzających przed osadzeniem. Zajęcia odbywały się w formie warsztatowej, co sprzyjało zaangażowaniu uczestniczek oraz w formie zdobywania wiedzy poprzez doświadczenie. W trakcie zajęć uczestniczki miały możliwość uświadomienia sobie szkodliwości nadużywania alkoholu i zażywania narkotyków oraz wynikających z tego zagrożeń. Zyskały szansę dostrzeżenia wpływu, jaki niewłaściwe używanie alkoholu oraz branie narkotyków ma na podejmowane decyzje życiowe, w tym na popełnianie przestępstw. Ważnym elementem programu było opanowywanie umiejętności dostrzegania własnych stanów emocjonalnych, ich wyrażania oraz konstruktywnego radzenia sobie z przykrymi uczuciami. Uczestniczki zdobyły również wiedzę, gdzie można poszukiwać profesjonalnego wsparcia w sytuacji, gdy u osoby występuje problem z nadmiernym spożywaniem alkoholu bądź zażywaniem narkotyków. Większość osadzonych biorących udział w programie wykazała się systematycznością, aktywnością i zaangażowaniem w podejściu do prezentowanych zagadnień.

Tekst: st. szer. Maria Rożynek-Dąbrowska
Zdjęcia: por. Jakub Graczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej