Czy można wspomóc jednostkę penitencjarną w obniżeniu kosztów zakupu kopert? Można. Wystarczy do ich produkcji zatrudnić osadzone, co właśnie dzieje się w Oddziale Zewnętrznym w Turawie.

Skazane, dzięki udostępnionym materiałom papierniczym, wykonują nieodpłatnie koperty. Najpierw z gotowego szablonu odrysowują wzór, który następnie wycinają, składają i kleją. Koperty wykorzystywane są przez administrację jednostki, a także przez same osadzone, które, jeśli nie mają żadnych pieniędzy do dyspozycji, mają prawo wysyłania na koszt więzienia nieograniczonej liczby korespondencji urzędowej oraz dwóch listów prywatnych na miesiąc. Praca uczy skazanych prawidłowych wzorców zachowania, poprawia ich poczucie własnej wartości oraz daje możliwość częściowej rekompensaty społecznej za popełnione przestępstwa.

Tekst i zdjęcia: por. Jakub Graczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej