19. lutego br. z inicjatywy kadry penitencjarnej doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej przeprowadzili zajęcia dla skazanych kobiet z Oddziału Zewnętrznego w Turawie.

Tematem szkolenia była analiza własnych mocnych i słabych stron przyszłego pracownika. Osadzone mogły zapoznać się z materiałem edukacyjnym pozwalającym prawidłowo ocenić własne predyspozycje. Zajęcia cieszyły się dużą popularnością wśród skazanych, które liczą na możliwość kontynuowania spotkań. Zajęcia tego typu służą pogłębianiu wiedzy o możliwościach poszukiwania i podjęcia zatrudnienia po opuszczeniu jednostki penitencjarnej na obecnym rynku pracy.

Tekst i zdjęcia: por. Jakub Graczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej