Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu, Oddziału Zewnętrznego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie wzięli czynny udział w ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe z okazji święta oraz 100-lecia powstania Służby Więziennej.

Akcja mająca charakter ogólnopolski została zorganizowana przez Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej. W przeciągu jednego dnia funkcjonariusze w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu oddali blisko 4 litry krwi. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu oraz oddziałów zewnętrznych zrzeszeni są w Klubie Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej i Areszcie Śledczym w Opolu, do którego na dzień dzisiejszy należy już 25 członków.

Tekst i zdjęcia: chor. Janusz Zając

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej