Na przełomie lutego i marca br. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Turawie przeprowadzono autorski program poświęcony profilaktyce uzależnień pn. "Lepiej być wolnym", skierowany do osadzonych ze stwierdzonymi deficytami w sferze nadużywania środków i substancji psychoaktywnych.

Program przeprowadzony był przez psychologa posiadającego wieloletnie doświadczenie w realizacji programów profilaktycznych zgodnie z uznanymi metodami i technikami. Uczestniczyły w nim skazane kobiety odbywające karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Turawie.

Zajęcia miały charakter warsztatowy i realizowane były metodą aktywnego uczestnictwa oraz dyskusji. W trakcie ich trwania osadzone poznały i udoskonaliły umiejętności społeczne niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu oraz rozwijały samokontrolę.  Zdobyły wiedzę na temat mechanizmów uzależnień, ich etiologii,  powstawania oraz zapobiegania.
Dzięki udziałowi w warsztatach, skazane miały możliwość przyjrzenia się swoim deficytom oraz poniesionym w wyniku nadużywania szkodom społecznym, zdrowotnym i prawnym.

W trakcie zajęć wzmacniano ich zasoby indywidualne i wskazywano mocne strony, które mogą wykorzystać do utrzymania abstynencji. Wskazano im miejsca, w których mogą uzyskać pomoc po zakończeniu kary pozbawienia wolności.

Tekst i zdjęcia: ppor. Dawid Makowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej