Na podstawie art. 247 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, a także w oparciu o zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 marca 2020 r., mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii, zarządza się, co następuje:

1. Począwszy od dnia 30 maja 2020 roku na terenie Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddzialu Zewnętrznego w Opolu Aresztu Śledczego w Opolu (dalej Oddział Zewnętrzny w Opolu) a także Oddziału Zewnętrznego w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu (dalej Oddział Zewnętrzny w Turawie) na okres do 16 czerwca 2020 roku, wstrzymuje się::
a) zatrudnienie osadzonych poza terenem aresztu śledczego i oddziału zewnętrznego, za wyjątkiem grupy transportowej oraz pracowników grupy gospodarczej OISW w Opolu;
b) udzielanie osadzonym widzeń,
c) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym powyżej 50 osób,
d) prawo wstępu do jednostki osób świadczących usługi na rzecz osadzonych, a niezatrudnionych w Areszcie Śledczym w Opolu (nie dotyczy adwokatów i funkcjonariuszy publicznych oraz urzędników państwowych wykonujących obowiązki służbowe, osób sprawujących posługi religijne, pracowników obsługujących kantyny a także pracowników podmiotów zatrudniających osadzonych na terenie Aresztu śledczego w Opolu, Oddziału Zewnętrznego w Opolu i Oddziału Zewnętrznego w Turawie).

2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w pkt 1 nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej