23 listopada br. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie odbyło się spotkanie skazanych kobiet z panią Agatą Witkowską, prezesem zarządu fundacji You Can Free Us-Polska.

Skazane wysłuchały prelekcji na temat zjawiska: handlu ludźmi oraz ludzkimi narządami, pracy przymusowej,  aranżowanych małżeństw, sex biznesu oraz tzw. małych wojowników. Wykład został wzbogacony o preznetację multimedialną oraz film. W drugiej częsci spotkania skazane wzięły udział w pracy warsztatowej.  Wspólnie z prowadzącą osadzone zainscenizowały wybór Sandry, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Z jednej strony postać Sandry była otoczona przez przyjaciółkę, pracownika socjalnego i przedstawiciela fundacji You Can Free Us, które zachęcały ją do podjęcia wysiłku (szukania pracy, wzięcia odpowiedzialności za swoje życie, korzystania z oferowanego wsparcia). Natomiast alter ego Sandry namawiał do podjęcia pracy w agencji modelek (która finalnie okazała się być agencją towarzyską) przystojny i majętny przyjaciel Jose.

Inscenizacja ukazała bilans zysków i strat poniesionych w wyniku podjętych wyborów. Sandra otoczona grupą wsparcia podjęła wysiłek, poświęciła czas i zyskała poczucie własnej wartości, godność oraz ocaliła ważne dla niej zasoby-rodzinę, przyjacioł, szacunek do siebie samej, podczas gdy Sandra, która uległa namowom Jose po początkowym spodziewanym szybkim zysku w postaci pieniędzy, podróży, spotkań towarzyskich doświadczyla strat godności, wolności, szacunku do siebie. Tym samym uczestniczki spotkania poznały kulisy procesu rekrutacji do agencji towarzyskiej, który zwykle przebiega według podobnego scenariusza, dotyczy dziewcząt ufnych, w trudnej sytuacji życiowej, zagubionych, niepewnych własnej wartści, a opiera się na budowaniu zaufania i poczucia bezpieczeństwa, roztaczaniu wizji świetlanej przyszłości, podarunkach. Uczestniczki zaangażowały się w prowadzone zajęcia, chętnie dzieliły się własnymi przeżyciami i spostrzeżeniami.

Tekst i zdjęcia: kpt. Anna Wójcicka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej