Tegoroczne Toruńskie Dni Kariery przebiegają pod hasłem „Elastyczni – Kreatywni - Mobilni”. To już dziesiąta edycja spotkań organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia poświęconych problematyce rozwoju zawodowego. W „strefie służb mundurowych” nie zabrakło stanowiska Oddziału Zewnętrznego w Toruniu.

Toruńskie Dni Kariery

10. edycja Toruńskich dni Kariery odbywa się od 21 do 25 października. Uroczyste otwarcie nastąpiło w Auli Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Placu Św. Katarzyny 8 w Toruniu. Wydarzenie skierowane jest do młodych ludzi, którzy w najbliższej przyszłości decydować będą o swojej drodze zawodowej. Młodzi ludzie mają okazję spotkania z przedstawicielami organizacji przedsiębiorców i pracodawców, szkół wyższych oraz instytucji otoczenia biznesu.

Podział na strefy

W ramach przedsięwzięcia zostały wydzielone cztery strefy:

Strefa przedsiębiorczości - w tym sektorze swoje stoiska mają różne instytucje, m.in.: ZUS, US, TARR, TFPK, Wydział Ewidencji i Zezwoleń Urzędu Miasta, Powiatowy Urząd Pracy (informacje na temat dotacji).

Strefa pracodawców – przedstawiciele lokalnych firm będą poszukiwać potencjalnych kandydatów do swoich firm.

Strefa agencji zatrudnienia – przedstawiciele lokalnych agencji zatrudnienia będą poszukiwać potencjalnych pracowników.

Strefa służb mundurowych – stanowiska zajęli przedstawiciele następujących służb mundurowych: Straż Miejska, Straż Pożarna, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Zakład Karny - Oddział Zewnętrzny w Toruniu, Policja. Naszą formację reprezentowali: kpt. Jarosław Neskie oraz por. Anna Jasiak.

Warsztaty

Podczas targów odbyły się również warsztaty „5 kroków do założenia firmy” oraz „Okiem rekrutera - kogo szuka pracodawca?”, a także „Korzyści wynikające z aktywności na portalu LinkedIn”.

 

Tekst: ppor. Krzysztof Spała

Zdjęcia: por. Anna Jasiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej