W salce duszpasterskiej parafii św. Michała Archanioła odbyła się wigilia, w której wzięli udział podopieczni Oratorium. W Wigilii uczestniczył również prezydent Torunia Michał Zaleski. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli współpracującego z Oratorium Oddziału Zewnętrznego w Toruniu.

Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi

Oratorium – Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi im. ks. Bronisława Markiewicza mieści się na Bydgoskim Przedmieściu przy ulicy Rybaki 59 w Toruniu. Oratorium posiada status prawny i 2 czerwca 2004 r. zostało wpisane w poczet organizacji pożytku publicznego.

Oratorium jest miejscem sprzyjającym rozwojowi dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin trudnych, niewydolnych wychowawczo w domach, których słowa podobne są do drutu kolczastego, tak tną i kłują, rozdzierają i bolą. Miejsce to kształtuje pozytywne cechy osobowości, wiarę we własne poczucie godności osobistej i jej poszanowanie u innych.

Główne cele placówki to:

  • Organizowanie wszelkich działań ukierunkowanych na indywidualny rozwój twórczy dziecka, a w szczególności promowanie i rozwijanie metod zapobiegających zaburzeniom, zahamowaniu i regresowi

  • Pomoc w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych

  • Kształtowanie własnego stosunku do nauki i pracy

  • Wdrożenie do przestrzegania zasad współżycia społecznego.

Wigilia

Wigilię rozpoczęły dzieci – podopieczni oratorium wystawiając Jasełka. Nie zabrakło wspólnych kolęd i pastorałek. Następnie wystąpili harcerze z Górska  dzieci wykonały kolędę “Wśród nocnej ciszy” oraz przekazały tradycyjnie Betlejemskie Światło Pokoju. Po części artystycznej nastąpiło wspólne łamanie się opłatkiem. Na koniec dzieci odwiedził Święty Mikołaj, który rozdał prezenty.

W Wigilii uczestniczyła por. Anna Jasiak – wychowawca do spraw kulturalno-oświatowych Oddziału Zewnętrznego w Toruniu. Oddział Zewnętrzny w Toruniu od lat współpracuje z Oratorium. Funkcjonariusze, ale też skazani Oddziału Zewnętrznego niejednokrotnie brali udział w organizowanych przez Stowarzyszenie spotkaniach i akcjach. Ostatniozaangażowali się w przygotowanie Michaylandu, festynu z okazji Dnia Dziecka. Wówczas przekazano figurki wykonane podczas zajęć kulturalno-oświatowych przez grupę skazanych. Współpraca nawiązana kilka lat temu pomiędzy toruńską jednostką penitencjarną, a Oratorium Księży Michalitów to jeden z przykładów oddziaływań penitencjarnych prowadzonych poprzez sztukę w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu.

 

Tekst: ppor. Krzysztof Spała

Zdjęcia: Władysław Kościuch

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej