Choć funkcjonują w polskim prawie od 1997 roku, mediacje są ciągle mało znaną formą rozwiązywania konfliktów. Tymczasem bardzo często stanowią alternatywę dla prowadzenia długotrwałych i kosztownych sporów przed sądem.

Tydzień mediacji

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego i satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu w drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora. Często mediacje mogą być alternatywą dla długotrwałych procesów sądowych. Tydzień mediacji organizowany jest rokrocznie w październiku. Wszystko po to, by rozpropagować wiedzę na ten temat wśród społeczeństwa.

Spotkanie z mediatorem

25 października br. osadzonych z Toruńskiego Oddziału Zewnętrznego odwiedziła Agnieszka Bochewicz - mediator z fundacji Gildia Mediacyjna. Celem spotkania było przybliżenie osadzonym idei wypracowywania kompromisów i łagodzenia sporów. Pani Agnieszka, w przystępny i zrozumiały sposób przedstawiła zasadę działania mediacji. Omówiła procedurę w jakiej toczą się rozmowy mediacyjne. Pokazała inną drogę dochodzenia do zgody.

 

Tekst: ppor. Krzysztof Spała

Zdjęcia: por. Anna Jasiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej