W Oddziale Zewnętrznym w Toruniu odbyło się spotkanie dotyczące tolerancji wobec osób niewidomych.

Zaproszony gość

Na spotkanie przybył Paweł Warpas, który na co dzień pracuje w „Niewidzialnym Domku” znajdującym się w Toruniu przy ul. Strumykowej. „Niewidzialny Dom” to miejsce, w którym przez godzinę osoby zwiedzające znajdują się w całkowitych ciemnościach. Wszystko po to, by przekonać się, jak na co dzień funkcjonuje osoba niewidoma. Pan Paweł opowiedział osadzonym o trudnościach, które na co dzień spotykają osoby niewidome między innymi podczas przemieszczania się i poznawania otoczenia. Osadzeni poznawali życie codzienne osób z dysfunkcją wzroku.

Omawiany problem nietolerancji

Osadzeni włączyli się do dyskusji omawiając problem radzenia sobie z nietolerancją innych. Odpowiedź jednak nie jest tu jednoznaczną receptą. Pomocną staje się motywacja do własnego, indywidualnego rozwoju, tak by samoocena i poczucie własnej wartości bez sprawiania przykrości innym pozwoliło na to by nie dać się ranić przez zło. Rozwój w duchu szacunku do samego siebie z poszanowaniem praw innych to najlepsza droga.

Tego typu spotkania uczą skazanych otwartości i tolerancji wobec osób słabowidzących i niewidomych, a także wspierania ich podczas codziennego kontaktu.

 

Tekst/ zdjęcia: por. Anna Jasiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej