20 lutego br. w Toruniu odbyło się kolejne spotkanie emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników Oddziału Zewnętrznego.

Kolejne spotkanie

Na spotkanie przybyło 20 emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników Oddziału Zewnętrznego. Zdecydowana większość z nich swoją służbę kończyła w dawnym Areszcie Śledczym w Toruniu. Gości przywitał kpt. Wojciech Miller – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Dyrektor podczas spotkania przybliżył charakterystykę obecnej Służby w Zakładzie Karnym. Omówił zmiany jakie zaszły w ostatnich latach w naszej formacji. Emerytowani funkcjonariusze byli bardzo zainteresowani obecną sytuację w więziennictwie.

Wspólne plany

Oprócz wspomnień jakie zawsze pojawiają się na spotkaniach po latach omówiono plan wycieczki organizowanej w sierpniu tego roku. Tym razem Funkcjonariusze w stanie spoczynku planują wycieczkę do Krakowa oraz Zakopanego.

 

Tekst: ppor. Krzysztof Spała

Zdjęcia: st. szer. Szymon Pyrdał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej