Święto Policji zostało ustanowione przez Sejm w 1995r., przypada 24 lipca.

Tegoroczne obchody Święta Policji były szczególne, z uwagi na setną rocznicę powołania tej formacji.

W Toruniu uroczystość rozpoczęła się przemarszem kolumny z Rynku Nowomiejskiego do katedry św. Janów, gdzie pod przewodnictwem Biskupa Toruńskiego Wiesława Śmigla odprawiono uroczystą mszę świętą. Następnie na Rynku Staromiejskim funkcjonariusze odebrali akty mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz nagrody.

Funkcjonariusze Policji każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem obywateli i pilnują porządku publicznego. Niejednokrotnie narażają własne życie i zdrowie, by chronić innych. Z okazji ich Święta kpt. Marek Sobczak - Dyrektor Oddziału Zewnętrznego w Toruniu złożył na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu serdeczne gratulacje i życzenia bezpiecznej służby.

 

Tekst: ppor. W. Kubiak

Zdjęcia: mł. chor. D. Wasielewski (1-2), mł. asp. W. Chrostowski KMP Toruń (3-4)

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej