Rusza IRK - Internetowa Rejestracja dla Kandydatów do Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Drogą elektroniczną będzie można zarejestrować się od 1 marca br. Oferta skierowana do maturzystów, którzy chcieliby związać swoje zawodowe życie ze Służbą Więzienną i podjąć stacjonarne studia I stopnia na kierunku penitencjarystyka.

Nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej rozpoczyna się od dnia 1 marca 2020 r. Zapisy będą trwały do 15 maja br. Osoba przyjęta na studia zostaje funkcjonariuszem Służby Więziennej w służbie kandydackiej. Warunkiem przyjęcia jest zatem:

- posiadać obywatelstwo polskie;
- posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej;
- korzystać z pełni praw publicznych;
- dawać rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań oraz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
- nie być karanym sądownie;
- zdać maturę;
- posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;
- złożyć podanie o przyjęcie do służby kandydackiej.

Przed przyjęciem na studia, kandydat poddawany jest takiej samej weryfikacji, jak podczas przyjęcia do służby w zakładzie karnym lub areszcie śledczym.

 

WSKiP

W czasie nauki w WSKiP przez cały 3 letni okres studiów studenci są skoszarowani w kampusie mundurowym uczelni w Kaliszu. Przez ten czas mają zapewnione wynagrodzenie, zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie i umundurowanie. Studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego Służby Więziennej. Studia II stopnia będą kończyły się egzaminem magisterskim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim. Absolwenci Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie mają gwarancję zatrudnienia jako funkcjonariusze w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w całej Polsce.

Więcej informacji na temat rekrutacji na studia I stopnia w załączonym linku: https://wskip.edu.pl/kandydat-rekrutacja/

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej