6 czerwca ppłk Magdalena Zwierzchowska - Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu podpisała umowę o współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Toruniu przy ul. Generała Józefa Bema 23/29.

W tym miesiącu z Oddziału Zewnętrznego w Toruniu zostanie zatrudniony jeden skazany w siedzibie firmy, jako pracownik fizyczny. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji  została nawiązana w ramach rządowego programu "Praca dla więźniów".

Zatrudnienie jest jednym z ważniejszych środków oddziaływania penitencjarnego. Skazani dzięki pracy regulują swoje zobowiązania na wolności, w szczególności alimentacyjne.

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Joanna Wiśniewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej