Toruński Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Inowrocławiu rozszerzył zatrudnienie skazanych w ramach rządowego programu „Praca dla więźniów”. Stało się tak na mocy porozumienia zawartego z przedsiębiorstwem „Magic Garden”.

Efekt długotrwałej współpracy

Rozszerzenie współpracy z firmą "Magic Garden" z Pakości jest efektem wieloletniej współpracy z firmą. Zakład Karny w Inowrocławiu nawiązał współpracę z pakoskim przedsiębiorstwem w 2017 roku. Dotychczas w firmie pracowali w ramach zatrudnienia zewnętrznego osadzeni z inowrocławskiej części Zakładu Karnego. Tym razem skazani z toruńskiego Oddziału Zewnętrznego pracę na rzecz kontrahenta świadczyć będą wewnątrz jednostki. W nowym, odpowiednio wyposażonym i przygotowanym przez podmiot zatrudniający miejscu pracy zatrudnionych zostało czterech osadzonych.

Odwiedziny gości

Zanim podpisano porozumienie, przedstawiciele firmy „Magic Garden” na czele z jej prezesem Danielem Gackiem gościli w toruńskim Oddziale Zewnętrznym. Prezes firmy miał okazję osobiście zobaczyć przygotowane miejsca pracy dla skazanych. We wrześniu br. na terenie Zakładu Karnego Inowrocław OZ Toruń gościł również Zbigniew Rasielewski - Zastępca Prezydenta Miasta Torunia, który zapoznał się z realizacją rządowego programu "Praca dla więźniów". Wizyta ta daje nadzieje na dalszy rozwój zatrudnienia w toruńskim o-zecie.

Praca dla więźniów

Program „Praca dla więźniów” to zainicjowany przez Wiceministra Sprawiedliwości Patryka Jakiego w 2016 r. oraz realizowany przez Służbę Więzienną program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej. W wyniku programu w latach 2016 do 2019 powstało na terenie Zakładów Karnych 25 obiektów produkcyjnych. W realizacji pozostaje kolejnych 18 obiektów.

 

Tekst: ppor. Krzysztof Spała

Zdjęcia: kpt. Marcin Gastecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej