Wzorem lat ubiegłych, funkcjonariusze toruńskiego Oddziału Zewnętrznego przeprowadzili akcję „Świąteczna paczka”. I tym razem we współpracy z księdzem kapelanem przekazali dary zebrane dla jednej z rodzin.

Początki akcji

Akcja kilka lat temu została zainicjowana przez więziennego kapelana ks. Marka Rengiela, który jest proboszczem w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Siemoniu. Ksiądz Marek dostrzegając trudne warunki życia niektórych parafian postanowił zorganizować dla nich pomoc. W akcji zawsze chętnie biorą udział funkcjonariusze i pracownicy toruńskiego Oddziału Zewnętrznego. „Świąteczna paczka” na stałe wpisała się w kalendarz Oddziału Zewnętrznego.

Zbiórka

Jak co roku, tak i tym razem funkcjonariusze i pracownicy Oddziału Zewnętrznego w Toruniu otworzyli swoje serca na potrzeby drugiego człowieka i wsparli zbiórkę pieniędzy na zakup artykułów gospodarstwa domowego oraz słodyczy i zabawek dla dzieci. Nie zabrakło również żywności z długim terminem przydatności do spożycia. Rodzina została wytypowana przez księdza kapelana oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia paczka została przekazana przez funkcjonariuszy i pracowników naszej formacji. 

 

Tekst: ppor. Krzysztof Spała

Zdjęcia: por. Anna Jasiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej