Ppłk Magdalena Zwierzchowska – Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu wręczyła brązową odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej” Prezesowi Zarządu firmy NOMET Sp. z o.o. w Toruniu – Romanowi Żebrowskiemu.

Odznakę Zarządzeniem Personalnym z dnia 7 lutego 2020 roku nadał Minister Sprawiedliwości. Pan Roman Żebrowski miał ją odebrać z rąk płk. Jacka Gościaka – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy podczas uroczystej akademii jaką Zakład Karny w Inowrocławiu zorganizował z okazji obchodów Święta Służby Więziennej 13 lutego tego roku. W tym dniu jednak Pan Roman nie mógł być obecny. Odznakę zatem w siedzibie firmy Nomet wręczyła ppłk Magdalena Zwierzchowska – Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu w towarzystwie kpt. Marka Sobczaka – Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego oraz kpt. Marcina Gasteckiego – zastępcy kierownika działu penitencjarnego.

Współpraca

Firma Nomet od lat współpracuje z toruńską jednostką penitencjarną. Korzenie współpracy sięgają czasów, gdy obecny Oddział Zewnętrzny w Toruniu był jeszcze Aresztem Śledczym. Kamieniem milowym we współpracy przedsiębiorstwa ze Służbą było podpisanie w lutym 2018 roku umowy. Na mocy porozumienia kontrahent prowadzi produkcję elementów do mebli w budynku po byłej kuchni. Pomieszczenie zostało dostosowane do potrzeb produkcyjnych. Firma zatrudnia odpłatnie do 15 skazanych przebywających w toruńskim „okrąglaku”.

Program praca dla więźniów

Współpraca z firmą Nomet została nawiązana w ramach program "Praca dla więźniów", który jest projektem bez precedensu w historii polskiego więziennictwa. Program został zainicjowany w 2016 roku i jest realizowany przez Służbę Więzienną. Jest wsparciem dla szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.

 

Tekst: ppor. Krzysztof Spała

Zdjęcia: kpt. Dariusz Bauk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej