Skazani z OZ w Szczytnie, w czynach prospołecznych dla miasta.

      W okresie od 31 marca do 14 kwietnia, grupa 6 skazanych pod opieką wychowawcy podczas kilku kolejnych wyjść poza mury więzienne pomagała w pracach porządkowych na terenie miasta. Inicjatywa nadzorowana w ramach programu resocjalizacji celem którego jest kształtowanie kompetencji społecznych skazanych, wyrabianie właściwych nawyków, postawy odpowiedzialności w słusznej inicjatywie społecznej. Głównym centrum aktywności grupy był teren Przedszkola Miejskiego ‘’Promyczek’’ w Szczytnie. Za zgodą dyrekcji przedszkola skazani w kilka dni posprzątali i wykonali szereg prac gospodarczych na terenie przedszkolnego placu zabaw. Wysiłek i zaangażowanie skazanych nagrodzone zostało pisemnymi podziękowaniami jakie dyrekcja przedszkola złożyła do dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie. Kolejnym miejscem prospołecznej aktywności skazanych były okolice jeziora Domowego Dużego i plaży miejskiej. Zebrano tam kilka worków śmieci, wokół linii brzegu jeziora i ścieżki rowerowej. Praca skazanych spotykała się z pozytywnymi komentarzami spacerujących ludzi, chwalono inicjatywę i pracę skazanych.

Tego typu działania przyczyniają się do kształtowania właściwych postaw, nawyków. Uczą dbania o środowisko. Piękna, szlachetna inicjatywa, która spotkała się również z uznaniem skazanych. Chętnie służą pomocą i zgłaszają swoje uczestnictwo w kolejnych przedsięwzięciach tego typu.

 

 

Tekst: por. Jolanta Jerzok

Zdjęcia: mł. chor. Grzegorz Korzeniowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej