Realizujemy projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

        Aktualnie gupa osadzonych zdobywa umiejętności zawodowe na kursie - Opiekun / asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Praktyczne, i przydatne umiejętności, które można wykorzystać zarówno zawodowo, jak i w życiu codziennym, wobec bliskich, którzy takiej pomocy mogą potrzebować. Zdobyte kwalifikacje to przede wszystkim zwiększenie szansy na znalezienie pracy po opuszczeniu murów więzienia, a co za tym idzie właściwą socjalizację.

Celem głównym projektu Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój jest udzielenie wsparcia osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w celu przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu poprzez przekazywanie umiejętności zawodowych i prospołecznych ukierunkowanych na ułatwienie powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary.


Tekst: por. Jolanta Jerzok

Zdjecia: mł. chor. Grzegorz Korzeniowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej