Muzycy Studio Art Profilaktyka z Choroszczy odwiedzili jednostkę z koncertem o tematyce profilaktyki uzależnień.

       "Złodzieje życia" pod takim tytułem odbył się koncert gitarowy zaprezentowany skazanym. Temat profilaktyki uzaleznień jest bardzo ważny, gdyż większość osadzonych boryka się z problemem alkoholowym, narkotykowym, które jak pokazuje doświadczenie generują szereg innych trudności życiowych. W tak przystępnej formie, artyści Pan Jarosław Tioskow i Wojciech Backiel pokazali jakie niebezpieczeństwa, zagrożenia generuje nadmierne używanie środków psychostymulujących jak alkohol, narkotyki. Poruszono trudne zagadnienia związane z profilaktyką antyalkoholową, antynarkotykową, to duża wartość edukacyjna. Występ artystów zrealizowany został w ramach programu resocjalizacji z zakresu profilaktyki uzależnień. Wczesna profilaktyka przeciwdziała uzależnieniom. Łączenie różnych form przekazu wzmacnia skuteczność oddziaływania.

 

Tekst i zdjęcia: por. Jolanta Jerzok

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej