20 marca b.r w ramach Dnia Przedsiębiorczości 2019, gościliśmy w jednostce grupę uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Szczytnie.

Jednodniowy program wizyt-praktyk uczniów szkół średnich w firmach, zakładach pracy, instytucjach przewiduje wprowadzenie oraz zapoznanie z charakterem i specyfiką pracy w określonych warunkach.

Więzienie w Szczytnie już po raz kolejny umożliwia uczniom poznanie specyfiki pracy w jednostce penitencjarnej. Poprzez tego typu akcje, inicjatywy, Służba Więzienna staje się partnerem szkoły w zakresie pomocy w kształtowaniu przedsiębiorczych postaw uczniów, pomaga młodym ludziom zweryfikować wyobrażenia o pracy w tym niełatwym zawodzie więziennika. Wizyty młodzieży w szczycieńskiej jednostce penitencjarnej odbywają się cyklicznie, w ramach spotkań edukacyjno-profilaktycznych, przygotowania zawodowego oraz programu ''Dzień Przedsiębiorczości''.

Uczniowie mieli możliwość poznania specyfiki pracy w jednostce penitencjarnej, otrzymali informacje na temat funkcjonowania, zadań i struktury Służby Więziennej oraz wymagań jakie należy spełniać ubiegając się o przyjęcie do służby.


 

Tekst: por. Jolanta Jerzok

Zdjęcia: mł. chor. Grzegorz Korzeniowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej