W dniu 19 października w szczycieńskim Oddziale Terapeutycznym Aresztu Śledczego w Olsztynie odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Służby Więziennej z Litwy

Litewska delegacja w ramach wizyty studyjnej w Polsce w okresie od 18 do 21 października odwiedziła kilka jednostek Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie m.in. Oddział Zewnętrzny w Szczytnie. Delegacja gości liczyła 8 osób, wśród nich byli m.in. doradca Dyrektora Generalnego Departamentu Służby Więziennej, szef wydziału ds. Resocjalizacji wraz z podległymi pracownikami, główni specjaliści z Wydziałów ds. Ochrony i Służby Zdrowia. Podczas wizyty delegatom w roli tłumacza towarzyszył mjr Andrzej Tunkielun - kierownik Działu Terapeutycznego Zakładu Karnego w Barczewie.

Gości przywitał Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie ppłk Marek Bartnicki, przedstawiając rys historyczny jednostki. Przedmiotem szczególnego zainteresowania gości było funkcjonowanie nowo powstałego oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Wyświetlono  prezentację dotyczącą genezy powstania Oddziału Terapeutycznego,  niezbędnych prac modernistycznych wykonanych do jego uruchomienia, założeń merytorycznych prowadzonej terapii alkoholowej oraz wszystkich czynności organizacyjnych wykonywanych w celu sprawnego funkcjonowania oddziału. Goście mieli możliwość zwiedzenia jednostki w części administracyjnej oddziału z salami gdzie prowadzone są zajęcia grupowe dla skazanych oraz oddział w części mieszkalnej gdzie zakwaterowani są skazani.

Spotkanie przedstawicieli imiennych, spokrewnionych służb to zawsze okazja do wymiany cennych doświadczeń, migracji pomysłów i rozwiązań, które można wdrożyć w codziennej pracy celem jej usprawnienia.

 

Tekst: kpt. Jolanta Jerzok

Zdjęcia: szer. Joanna Gronowska

Rozmiar: 4.5 MB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej