Z wielką przyjemnością w murach naszego więzienia gościliśmy przedstawicieli 12 Drużyny Pożarniczej „Chęchacze”, którzy przynieśli więziennikom Betlejemskie Światełko Pokoju.
Tradycyjnie od kilku lat, w okresie przedświątecznym w jednostce pojawiają się przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego, odwiedzając funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Przynoszą symboliczny, świąteczny płomień betlejemski, którego tegorocznym hasłem jest „Czyńmy pokój”.
Jak informuje Związek Harcerstwa Polskiego Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.
Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce, a nasz kraj jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety.
Polskie harcerki i harcerze uczestniczą w szczytnej akcji od wielu lat, docierając w kraju z płomieniem do wielu urzędów, instytucji czy służb. Z rąk młodych mundurowych symboliczny bożonarodzeniowy ogień oraz moc życzeń świątecznych i noworocznych odebrali w imieniu wszystkich funkcjonariuszy kapelan ks. Paweł Pawlicki oraz Dyrekcja jednostki.
 
Tekst: mjr Agata Nowak
Zdjęcia:kpt. Wiesław Skrzypkowiak
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej