W dniu 25.10.2017r. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie ppłk Tomasz Janowski podpisał aneks z Pocztą Polską S. A. reprezentowaną przez Dyrektor Regionu Dystrybucji w Bydgoszczy Panią Aleksandrę Bargiełowską - Antczak o skierowaniu do pracy odpłatnej większej ilości osadzonych.

Już od dzisiaj zgodnie z podpisanym aneksem możliwość pracy odpłatnej uzyskało dodatkowo 10 skazanych. Osadzeni rozpoczynający dzisiaj prace dołączyli do grupy już 50 osób odbywających karę w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie, którzy zatrudnieni są przy sortowaniu paczek.

 

Systematyczne zwiększanie i popularyzacja zatrudnienia odpłatnego wśród osób pozbawionych wolności spełnia założenia programu „Praca dla Więźniów”, który kładzie nacisk na pozyskiwanie kontrahentów zewnętrznych, zatrudniających skazanych odpłatnie             i tym samym możliwość zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki.

 

Jednocześnie prowadzone są rozmowy z kolejnymi potencjalnymi kontrahentami w celu pozyskania kolejnych miejsc pracy oraz rozszerzenia już obowiązujących umów. 

 

Tekst: mł. chor. Roksana Dura

Foto: kpt. Arkadiusz Bargieł

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej