W dobie cyfryzacji, Internetu, portali społecznościowych oraz wirtualnych znajomości coraz częściej zapomina się o tradycyjnej formie kontaktu, jaką jest pisanie listów. Zaznaczyć jednak należy, iż jest ona jedną z najbardziej wartościowych i przepełnionych emocjami form kontaktu. Odgrywa znaczącą rolę w codziennym życiu osób, które weszły w konflikt z prawem i przebywają w warunkach izolacji penitencjarnej.

9 października w ponad 150 krajach na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Znaczka Pocztowego, którego historia sięga 1840 roku. Dodatkowo w tym dniu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, a także Światowy Dzień Poczty, czyli wszystko to co łączy się z tą formą kontaktu.

Listy zza więziennego muru

Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie znaczną część swojego wolnego czasu przeznaczają na korespondencję z bliskimi im osobami, przesyłają kartki pocztowe, które własnoręcznie wykonują. Oczywiście proces ten również działa w drugą stronę, kiedy to skazani są odbiorcami listów. Kontakt listowy nie tylko umożliwia skazanym kontakt ze światem zewnętrznym, ale stanowi on integralną część życia osób obywających karę pozbawienia wolności. Skazani również dzięki możliwości przelania słów na papier utrzymują kontakt z rodziną, zachowując przy tym jednocześnie więź emocjonalną. Niejednokrotnie zdarza się, że właśnie za pomocą tej formy kontaktu skazani odnawiają dawne znajomości, podejmują długo odkładane rozmowy, a także budują nowe relacje. Przelanie swoich emocji na papier może stanowić niekiedy rodzaj rachunku sumienia, oczyszczenia. Skazani mogą nie tylko podziękować bliskim, ale także przeprosić ich za swoje nie zawsze właściwe zachowanie. 

 

Tekst: mł. chor. Małgorzata Nowak
Zdjęcie: st. szer. Joanna Szadziul

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej