Mjr Mariusz Cychowski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy podpisał umowę z Pocztą Polską S.A. reprezentowaną przez Marka Świerblewskiego, p.o. Dyrektora Regionu Dystrybucji w Bydgoszczy oraz Pauliną Firlej, Menadżer ds. obsługi HR Wydziału Regionalnego Centrum Kadr i Szkoleń w Bydgoszczy w sprawie zatrudnienia odpłatnego osadzonych.

Coraz więcej pracy dla więźniów

Już od 2 lutego 2022 r. pierwsza grupa osadzonych odbywających karę w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie rozpocznie pracę w Węźle Ekspedycyjno – Rozdzielczym w Lisim Ogonie na stanowisku ds. opracowania przesyłek i ładunków. Osadzeni będą zatrudnieni w systemie trzyzmianowym. Docelowo na rzecz WER-u pracować będzie 50 osadzonych.

Praca dla więźniów”

Umowa jest efektem realizacji porozumienia z dnia 24 stycznia 2017 r. podpisanego w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej pomiędzy Służbą Więzienną, a Pocztą Polską w sprawie zatrudnienia 500 osadzonych. Umowę podpisali wówczas gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej i Przemysław Sypniewski, Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A. Systematyczne zwiększanie i popularyzacja zatrudnienia odpłatnego wśród osób pozbawionych wolności spełnia założenia programu „Praca dla Więźniów”, który kładzie nacisk na pozyskiwanie kontrahentów zewnętrznych, zatrudniających skazanych odpłatnie.

Resocjalizacja poprzez pracę

Praca osób pozbawionych wolności jest ważnym elementem procesu resocjalizacji, spełnia bowiem jeden z istotnych celów wykonywania kary pozbawienia wolności, jakim jest powstrzymanie się osoby skazanej od ponownego popełnienia przestępstwa. Zatrudnienie uznawane jest za jedno z podstawowych i najważniejszych narzędzi oddziaływania penitencjarnego. Podjęcie przez osadzonych pracy daje możliwość kształtowania postaw prospołecznych, nabycia nowych umiejętności, doświadczenia zawodowego, które może być pomocne w znalezieniu pracy po opuszczeniu jednostki. Ponadto kształtuje poczucie odpowiedzialności i ogranicza występowanie negatywnych zjawisk związanych z izolacją.

 

Tekst: chor. Roksana Dura

Zdjęcie: sierż. Joanna Elminowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej