Dzięki zaangażowaniu Dyrektora zarządzającego Oddziałem Zewnętrznym w Strzelewie - kpt. Waldemara Nowaka oraz Sołtysa Strzelewa - Romana Maćkowiaka - wzdłuż jednostki penitencjarnej wytyczono nowy chodnik.

Kontynuacja wieloletniej współpracy jednostki z władzami gminy doprowadziła do realnych zmian. Dzięki materiałom budowlanym dostarczonym przez Gminę oraz ciężkiej pracy osadzonych udało się przy niskim nakładzie finansowym wyremontować mocno zużyty, prowizoryczny chodnik, który prowadzi do wejścia do Oddziału Zewnętrzego w Strzelewie.

Mamy nadzieję na dalszą udaną współpracę z samorządem, która dzięki zaangażowaniu administracji Oddziału Zewnętzrego oraz osadzonych w powierzone zadania zaowocuje podpisaniem kolejnej już umowy o zatrudnienie odpłatne skazanych na rzecz Gminy Sicienko.

Tekst/zdjęcia: mł. chor. Roksana Dura

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej