Alkohol jest jednym z głównych czynników kryminogennych. Jest przyczyną wielu patologii społecznych oraz przestępstw, których konsekwencją jest nieraz wieloletnie pozbawienie wolności. Dlatego tak ważne są oddziaływania w warunkach izolacji penitencjarnej, mające na celu propagowanie wstrzemięźliwości i zachowania umiaru w piciu.

Przymusowa abstynencja

Proces trzeźwienia jest wbrew pozorom skomplikowany i długotrwały. Rozpoczyna się on przede wszystkim od zaprzestania spożywania alkoholu, tj. świadomej abstynencji. Jednym z bardzo istotnych wymiarów tego procesu jest zmiana stosunku do alkoholu. W perspektywie kiedy sprawy uzależnienia schodzą na dalszy plan, nadchodzi czas niekończącego się odkrywania, co oprócz tego jest ważne w życiu, i jak te odkryte cele realizować. Abstynencja więźniów jest wymuszona izolacją penitencjarną i nie gwarantuje definitywnego zerwania z nałogiem. Dlatego skazani, u których stwierdzono uzależnienie od alkoholu, poddawani są specjalistycznym oddziaływaniom terapeutycznym w warunkach izolacji więziennej. 

Strzelewskie oddziaływania penitencjarne

Jednym z oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w strzelewskiej jednostce jest program readaptacji społecznej „Myślę trzeźwo”. Głównymi założeniami programu są promocja zdrowia, wskazanie pozytywnych aspektów trzeźwego funkcjonowania w społeczeństwie oraz uświadomienie konsekwencji, jakie uczestnicy programu ponieśli lub mogą ponieść w związku z nadużywaniem alkoholu. Oddziaływania prowadzone w ramach zajęć mają na celu wpłynąć na uczestników w taki sposób, aby dokonali we własnym zakresie zmian w myśleniu, osobistych przekonaniach oraz zmienili dotychczasowe wyuczone wzorce zachowań związanych ze spożywaniem alkoholu.

W Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie realizowany jest program psychokorekcyjny dla sprawców przestępstw drogowych popełnionych pod wpływem alkoholu pod nazwą „Piłeś, nie jedź!”. Program ten jest skierowany do osób, które popełniły przestępstwo z art.178a Kodeksu Karnego. Głównym założeniem programu jest uświadomienie osadzonym jak bardzo niebezpieczne i szkodliwe jest prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Ważne jest także zwrócenie ich uwagi na to, że prowadząc po spożyciu alkoholu mogą spowodować śmierć drugiego człowieka. Prowadzone oddziaływania psychokorekcyjne mają ponadto skłonić do refleksji oraz rozwagi.

Względem osadzonych, u których zdiagnozowano uzależnienie od alkoholu, jednak z uwagi na nieodległy termin końca kary oraz brak możliwości przyjęcia do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzone są oddziaływania terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu poza oddziałem w ramach Krótkiej Interwencji. Oddziaływania w ramach Krótkiej Interwencji odbywają się w jednostce, w której przebywa osadzony, a prowadzącym jest psycholog. Psycholodzy strzelewskiej jednostki w ramach terapii poza oddziałem dostarczają uczestnikom informacji zwrotnych na temat ich zagrożenia problemem alkoholowym związanym z obecnymi wzorcami spożywania alkoholu, wskaźników problemu oraz innych medycznych konsekwencji picia alkoholu, tj. nadciśnienie, czy zwiększenie wystąpienia innych problemów zdrowotnych.

Budowanie świadomości

Podstawowym działaniem funkcjonariuszy każdego działu Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie jest uświadamianie osadzonym, jakie konsekwencje niesie za sobą nadużywanie alkoholu. Posiadanie przez osadzonych wiedzy „jak niewiele trzeba” może uchronić ich w przyszłości przed kolejnym wejściem w konflikt z prawem.

 

Tekst/ zdjęcie: st.szer. Joanna Szadziul

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej