Z okazji Dnia Ziemi, który przypada 22 kwietnia corocznie osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie pod opieką funkcjonariuszy Służby Więziennej rozpoczęli porządki na terenie jednostki.

22 kwietnia, czyli Dzień Ziemi

Wiosenne świętowanie Dnia Ziemi obchodzone jest w momencie równonocy wiosennej na półkuli północnej. Wyjątkowość tego dnia stanowi fakt, iż na całej planecie dzień trwa tyle samo co noc. Jako pierwszy z ideą Dnia Ziemi wystąpił John McConnell na konferencji UNESCO, dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 roku. W Polsce obchody Dnia Ziemi zostały zapoczątkowane w 1990 roku. To największe ekologiczne święto obchodzone jest obecnie w 192 krajach. Dzień Ziemi powstał po to, by choć jednego dnia zachęcić społeczeństwo do refleksji nad przyszłością planety Ziemia. Chodzi o to, by pomyśleć co można zrobić by jej nie zanieczyszczać i degradować. Z tej okazji w całej Polsce wiosną oraz jesienią prowadzone są liczne akcje, których celem jest promowanie postaw proekologicznych wśród społeczeństwa.

Świadomość

Edukacja ekologiczna jest wyjątkowo istotna dla zaszczepienia wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie koncepcji życia w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego, pogłębiania i upowszechniania wiedzy ekologicznej, kształtowania postaw i zachowań przyjaznych środowisku naturalnemu. Dzięki kształtowaniu świadomości ekologicznej osadzeni uczą się sumienności, pracowitości, systematyczności oraz wrażliwości. Przekazywanie wiedzy w zakresie ochrony środowiska ma za zadanie wzbudzić w osobach odbywających karę pozbawienia wolności potrzeby dbania o środowisko naturalne.

Ważna jest najmniejsza inicjatywa

Segregacja śmieci to najprostsza możliwa czynność do wykonania przez osadzonych o różnym stopniu uświadomienia, czy posiadanego wykształcenia. Odkładanie zużytych baterii, segregacja wytworzonych odpadów, czy zbieranie nakrętek plastikowych stało się już dla wielu osadzonych oczywistością. W oddziałach mieszkalnych strzelewskiej jednostki osadzeni samodzielnie dokonują segregacji śmieci.

Wartość dodana

Przekazywanie wiedzy w zakresie ochrony środowiska ma za zadanie wzbudzić w osobach odbywających karę pozbawienia wolności potrzebę dbania o środowisko, w szczególności prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Prowadzenie oddziaływań kształtujących edukację proekologiczną ma na celu uświadomienie osadzonym przykrego faktu dotyczącego głębokiej nieodpowiedzialności ekologicznej, kompletnej ignorancji zasad funkcjonowania w społeczeństwie oraz nieposzanowania wspólnego dobra społeczeństwa. Sztandarowym zadaniem kadry penitencjarnej w tych oddziaływaniach jest wzbudzenie w osadzonych chęci dbania o wspólne naturalne środowisko. Funkcjonariusze Służby Więziennej Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie wielokrotnie włączają się w akcje charytatywno – ekologiczne. Ilość zebranych plastikowych nakrętek uzyskuje się dzięki ogromnemu zaangażowaniu funkcjonariuszy, a dzięki ich staraniom również i osadzonych. Osadzeni chętnie biorą udział w akcjach, które mają na celu pomoc innym.

 

Tekst: st.szer. Joanna Szadziul

Zdjęcie: mł.chor. Małgorzata Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej