W poniedziałek, 16 grudnia br. odbyło się pierwszy raz przedświąteczne spotkanie opłatkowe z kontrahentami współpracującymi z Dyrekcją Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie, Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie.

Życzenia dalszej współpracy

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele firmy Prodar, PW Chate sp.j., Chate Tworzywa Sp.z o.o., Poczty Polskiej SA, Urzędu Gminy w Sicienku, Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz ksiądz Krzysztof Danowski i zaproszeni goście z Bractwa Więziennego Samarytania.

Przybyłych na uroczystość do Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie gości przywitał kpt. Waldemar Nowak - Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie, który rozpoczynając pierwszy raz zorganizowane na terenie Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie spotkanie wigilijne dla kontrahentów, życzył zaproszonym dalszej owocnej współpracy oraz zrozumienia wobec osadzonych pomimo dzielących różnic. Dodał, że dzięki efektywnej współpracy możemy bardzo wiele dobrego zrobić dla rozwoju instytucji, ale i również dla resocjalizacji osadzonych. Składając życzenia Zastępca Dyrektora - kpt. Waldemar Nowak życzył zaproszonym zdrowych, spokojnych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego 2020 Roku.

Wspólna modlitwa

Podczas spotkania modlitwę odmówił ksiądz Krzysztof Danowski, po czym tradycyjnie podzielono się opłatkiem oraz złożono indywidualnie życzenia. Uroczystemu spotkaniu wigilijnemu towarzyszyła muzyka i śpiew kolęd w wykonaniu muzyków z Bydgoszczy.

 

Tekst/ zdjęcia: mł. chor. Małgorzata Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej