W miesiącu maju w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie odbył się cykl szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Akcja promocji zdrowia miała na celu przypomnienie funkcjonariuszom zasady udzielania pierwszej pomocy. Funkcjonariusz kpr. Marcin Szeszycki na co dzień pełniący służbę w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie przed rozpoczęciem służby pracował jako ratownik medyczny w Bydgoszczy. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie przedstawił podstawowe schematy działania w stanach zagrożenia życia i zdrowia. W jednym ze szkoleń na zaproszenie Zastępcy Dyrektora - kpt. Waldemara Nowaka wzięli udział przedstawiciele Poczty Polskiej Węzła Ekspedycyjno - Rozdzielczego w Lisim Ogonie, którzy bezpośrednio współpracują z jednostką w zakresie zatrudniania osadzonych.

Tekst/zdjęcia: mł. chor. Roksana Dura

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej