W Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie rozpoczęto kolejną odpłatną formę zatrudnienia. Więźniowie zatrudnieni zostali na rzecz kontrahenta zewnętrznego firmę FUTURE Mateusz Derengowski z Bydgoszczy. Zajmować się będą produkcją akcesoriów dla zwierząt.

W ostatnich tygodniach na terenie Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie trwały prace remontowe, które miały na celu przystosować część pomieszczeń do potrzeb nowego kontrahenta. Właściciel firmy Mateusz Derengowski zatrudni 2 osadzonych przy produkcji obroży oraz smyczy dla czworonogów. Dzięki nowej perspektywie osadzeni otrzymają możliwość spłaty zobowiązań alimentacyjnych, jak również nabycia nowych umiejętności wykroju, szycia, dziurkowania, metkowania oraz obsługi maszyn, które niezbędne są w procesie technologicznym.

Praca na terenie jednostki

W oddziale zewnętrznym pracuje kilkudziesięciu osadzonych. Świadczą pracę m.in. w kuchni, warsztacie, przy pielęgnacji terenów zielonych, obsłudze łaźni oraz są fryzjerami. Osadzeni pracują także na rzecz kontrahenta przywięziennego, który prowadzi kantynę. Dzięki podpisaniu nowej umowy udało się stworzyć kolejne miejsca pracy odpłatnej, których ilość wraz z rozwojem firmy będzie sukcesywnie wzrastać. Powyższe działania realizują założenia programu „Praca dla Więźniów”. Systematyczna popularyzacja zatrudnienia odpłatnego wśród osób pozbawionych wolności spełnia założenia programu, który kładzie nacisk na pozyskiwanie kontrahentów zewnętrznych, zatrudniających skazanych odpłatnie i równocześnie daje możliwość zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki, co sprzyja readaptacji społecznej.

Resocjalizacja poprzez pracę

Praca osób pozbawionych wolności jest istotnym elementem procesu resocjalizacji, spełnia bowiem jeden z istotnych celów wykonywania kary pozbawienia wolności, jakim jest powstrzymanie się osoby skazanej od ponownego popełnienia przestępstwa. Zatrudnienie uznawane jest za jedno z podstawowych i najważniejszych narzędzi oddziaływania penitencjarnego. Podjęcie przez osadzonych pracy daje możliwość kształtowania postaw prospołecznych, nabycia nowych umiejętności, doświadczenia zawodowego, które może być pomocne w znalezieniu pracy po opuszczeniu zakładu karnego. Ponadto kształtuje poczucie odpowiedzialności i ogranicza występowanie negatywnych zjawisk związanych z izolacją.

 

Tekst: chor. Roksana Dura, st. szer. Joanna Szadziul
Zdjęcie: chor. Roksana Dura

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej