Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie ppłk Maciej Stupczyński podpisał umowę o odpłatne zatrudnienie skazanych z firmą P.P.U.H. „Hurt-Trans” KAWIKO” w Więcborku, reprezentowaną przez właściciela firmy Pana Władysława Szylinga.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie, pracę rozpoczęło 5 skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie. Osadzeni zatrudnieni zostali przy rozbiórce budynków. W związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem pracodawcy i planowanymi kolejnymi przedsięwzięciami, grupa zostanie w najbliższych dniach powiększona do 16 osadzonych.

Upowszechnianie zatrudnienia wśród osób pozbawionych wolności, spełnia założenia programu „Praca dla więźniów”. Podczas prowadzonych działań, kładziemy nacisk nacisk na pozyskiwanie kontrahentów zewnętrznych, zatrudniających skazanych odpłatnie, co umożliwia osadzonym spłatę nałożonych na nich zobowiązań finansowych a praca poza terenem jednostki sprzyja właściwemu przygotowaniu do życia po zwolnieniu.

Jednocześnie prowadzone są rozmowy z kolejnymi potencjalnymi kontrahentami w celu pozyskania kolejnych miejsc pracy.

mł. chor. Dura Roksana

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej