Po raz kolejny w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie gościliśmy Bractwo Więzienne Samarytania. Spotkanie związane było z przekazaniem przez w/w Stowarzyszenie książek na rzecz biblioteki Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie.

Otrzymane woluminy niewątpliwie wzbogacą księgozbiór, zachęcając osadzonych do większego korzystania z punktów bibliotecznych w oddziałach mieszkalnych. Promowanie czytelnictwa w warunkach izolacji penitencjarnej jest niewątpliwie ważnym elementem w procesie resocjalizacji. Poszerzając zasób słownictwa, wiedzę, rozwijając abstrakcyjne myślenie, osadzeni wzbogacają swój rozwój emocjonalny i społeczny, wyrównując tym samym część deficytów, z którymi trafiają do zakładów karnych. Wiele z przekazanych książek to literatura o tematyce religijnej niosąca inny katalog wartości i odmienne spojrzenie na rzeczywistość, które dla wielu skazanych mogło być dotąd niedostępne. W tym świetle jawi się ona niewątpliwie jako ważny aspekt oddziaływań penitencjarnych stosowanych wobec skazanych.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej