Coraz więcej pracy dla osadzonych zgodnie z realizacją programu "Praca dla Więźniów" w strzelewskim Oddziale Zewnętrznym

Podjęcie współpracy

9 marca 2022 roku mjr Mariusz Cychowski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz Anna Radowska, Nadleśniczy Nadleśnictwa Żołędowo podpisali umowę dotyczącą odpłatnego zatrudnienia osadzonych na rzecz Nadleśnictwa Żołędowo. Celem zatrudnienia skazanych u kontrahenta jest oddziaływanie resocjalizacyjne przez pracę oraz umożliwienie osiągnięcia właściwych efektów ekonomicznych i korzyści społecznych. Kontrahent będzie zatrudniać do 4 osadzonych na stanowiskach roboczych przy pracach związanych z gospodarką leśną.

"Praca dla Więźniów"

Umowa jest efektem porozumienia podpisanego w dniu 15.09.2021 r. pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej, a Lasami Państwowymi oraz porozumienia podpisanego w dniu 15.09.2021 r. pomiędzy Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Bydgoszczy, a Dyrektorem Regionalnym Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Podpisana umowa współpracy jest kontynuacją realizowanego programu „Praca dla Więźniów”, zainicjowanego w 2016 r. Głównym celem programu było i nadal jest zwiększanie powszechności zatrudnienia, w szczególności w formie odpłatnej wśród skazanych oraz wspieranie readaptacji społecznej osób przebywających w jednostkach penitencjarnych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.

Coraz więcej pracy dla więźniów

Oddział Zewnętrzny w Strzelewie, który podległy jest Aresztowi Śledczemu w Bydgoszczy od kilku lat kontynuuje współpracę z licznymi kontrahentami, a od dnia dzisiejszego została rozszerzona jeszcze współpraca o kolejne skierowania osadzonych do pracy. Pozwala to z pewnością zapewnić możliwości wykonywania pracy znacznej części populacji osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności.

 

Tekst: mł.chor. Małgorzata Nowak

Zdjęcie: sierż. Joanna Elminowska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej