W październiku 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 50-lecia placówki, w których uczestniczył kpt. Waldemar Nowak - Zastępca Dyrektora ZK w Bydgoszczy-Fordonie.
Współpraca
Kontynuacja wieloletniej współpracy z władzami Gminy oraz społecznością lokalną zaowocowała podpisaniem z Gminą Sicienko umowy o zatrudnienie odpłatne osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie. Szkoła Podstawowa w Strzelewie jest jedną z placówek, na rzecz której osadzeni będą wykonywać pracę.
Obchody jubileuszu
Na zaproszenie Dyrektor Szkoły- Małgorzaty Matczak w uroczystościach wzięli udział liczni przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, powiatu oraz przedstawiciele służb mundurowych. Po powitaniu zgromadzeni goście obejrzeli występ uczniów szkoły pt. „Pięćdziesiąt lat minęło”. Zostały wręczone nagrody Dyrektora Szkoły oraz wysłuchano przemówień zebranych gości.
Życzenia
Na ręce Pani Dyrektor Szkoły złożone zostały najserdeczniejsze gratulacje, wyrazy uznania oraz życzenia pomyślności i wielu radości w życiu zawodowym oraz osobistym dla wszystkich pracowników placówki. Kpt. Waldemar Nowak pełniący na co dzień służbę w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie w wystąpieniu zaakcentował, że pragnie podziękować:
„Za zaangażowanie, wytrwałość oraz serce włożone w pracę nad kształtowaniem młodego pokolenia. Dziękuję również za Wasz wkład i trud włożony w przekazywanie wiedzy, zachowań i umiejętności dzieci i młodzieży. Szkoła to instytucja, która jako jedna z pierwszych uczy życia, kształtuje światopogląd i system wartości”.
 
Tekst/ zdjęcia: mł. chor. Roksana Dura
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej