Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Bydgoszczy - Fordonie ppłk Jakub Niekrasz podpisał umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych z firmą BIO – SET Sp. z o.o. Sp. k. z Kruszyna reprezentowaną przez wspólnika firmy Szymona Tomaszewskiego.

Na podstawie umowy zgodnie z ustaleniami pracę już od listopada br. rozpoczęło 2 skazanych odbywających karę w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie. Osadzeni wykonują  pracę przy produkcji urządzeń do oczyszczania ścieków oraz gospodarowania odpadami. Jest to już kolejny pracodawca, który daje osadzonym możliwość nabycia nowych umiejętności i przystosowania się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. W związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem pracodawcy ilość skazanych świadczących pracę na rzecz kontrahenta sukcesywnie będzie się zwiększać.

Program "Praca dla Więźniów"

Systematyczna popularyzacja zatrudnienia odpłatnego wśród osób pozbawionych wolności spełnia założenia programu „Praca dla Więźniów”, który kładzie nacisk na pozyskiwanie kontrahentów zewnętrznych zatrudniających skazanych odpłatnie. Ta forma zatrudnienia daje osadzonym możliwość spłaty zobowiązań alimentacyjnych, komorniczych oraz sprzyja readaptacji społecznej.

 

Tekst/ zdjęcie: chor. Roksana Dura

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej